அகவிழி 2004.08

From நூலகம்
அகவிழி 2004.08
3258.JPG
Noolaham No. 3258
Issue ஆகஸ்ட் 2004
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

  • நவீன கல்வி முறையியலில் ஆசிரியரின் மாறிவரும் வகிபாகம்
  • ஆசிரியர்களின் வகிபங்கும் அந்தஸ்தும்: இயங்கியல் நோக்கும் போக்கும்
  • செயல்வழி ஆய்வு: ஆசிரியரின் வாண்மை விருத்திக்கான திறமுறை
  • பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீடு : நடைமுறைகளும் பிரச்சினைகளும்
  • 'கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைக்கும்'
  • பொற்காலத்து மகாஜனாவின் ஆசிரியர் மாணவர் தொடர்பு
  • உண்மையான பயிற்று முறை
  • பாடத்தைத் திட்டமிடல்