அகவிழி 2004.11-12

From நூலகம்
அகவிழி 2004.11-12
3261.JPG
Noolaham No. 3261
Issue நவம்பர்/டிசம்பர் 2004
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

  • பாடசாலை ஆசிரியர்கள் : பிரச்சினைகளும் அறைகூவல்களும்
  • ஆரம்பப் பாடசாலை மட்டத்தில் பெற்றோரின் பங்களிப்பு - ஓர் நோக்கு
  • பெற்றாருக்குக் கல்வியூட்டல்: மட்டக்களப்பில் ஒரு பரீட்சார்த்தம்
  • செவித்திறன் குறைவானோருக்குக் கற்பித்தல்
  • புதிய தகவல் தொழில் நுட்பவியலும் கற்றல் - கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் அதன் பயன்படும்
  • தமிழ் கற்பித்தலில் உன்னதம் ஆசிரியர் பங்கு
  • தகவல் பெட்டகம் : இலங்கையின் கல்வித்துறை எதிர் நோக்கும் சவால்கள்