அகவிழி 2006.01

From நூலகம்
அகவிழி 2006.01
15862.JPG
Noolaham No. 15862
Issue தை, 2006
Cycle மாத இதழ்
Editor மதிசூதனன்,தெ
Language தமிழ்
Pages 36


To Read


Contents

 • ஆசிரியரிடமிருந்து
 • செழுமையான பாடசாலை கலாசாரத்தை கட்டியெழுப்புவதில் ஆசிரியர்களின் பங்கு - சுவர்ணராஜா, க.
  • பாடசாலை கலாசாரம் வெளிப்படுத்தும் சில பிரதான அம்சங்கள்
  • பாடசாலை கலாசாரத்தை கட்டியெழுப்ப தேவையான தோற்றப்பாடுகள்
  • செழுமையான படசாலைக் கலாசாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக - சின்னத்தம்பி, க.
 • பாடசாலை வழிகாட்டல் புதிய தேவை
  • அறிமுகம்
  • பாடசாலை இலக்கும் குறிக்கோளும்
  • வழிகாட்டுதல்
  • முடிவுரை
 • சிறார் கல்வியில் அறிகைச் செயல் முறை - ஜெயராசா, சபா.
 • கற்றல் கற்பித்தல் செயன் முறையில் எழுத்தாக்கத் திறனின் இன்றைய நோக்கு - ராணி சீதரன்
 • வாசிப்பை மேம்படுத்துவதில் ஆசிரிய நூலகரின் பங்கு - செல்லத்தம்பி, த.
 • பீற்றர் றக்கரின் பார்வையில் கல்விக்கூடமும் கற்பித்தலும் - சிறிரஞ்சன்
 • மொழி கற்பித்தலில் படங்களின் பங்கு - பாலசுப்பிரமணியம், பெ.
 • யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகக் கல்வியியல் துறையின் பணிகளும் ஆற்றுகைகளும் - சின்னத்தம்பி, மா.