அகவிழி 2007.01

From நூலகம்
அகவிழி 2007.01
1959.JPG
Noolaham No. 1959
Issue ஜனவரி 2007
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

  • பின்னவீனத்துவ ஆசிரியம் - பேரா. சபா. ஜெயராசா
  • கல்விச் செயற்பாடுகளில் பல்பரிமான அணுகுமுறை - கமலினி சிவயோகம்
  • விளைதிறனுடைய ஆசிரியரும் கல்வித் தொழில்நுட்பமும் - சு. பரமானந்தம்
  • வலிகாமம் கல்வி வலயத்தின் உளவளத்துணைச் செயற்பாடுகள் பற்றிய நோக்கு - த. வாமதேவன்
  • சிறுகதை: இளகிய இதயம் - எம்.எச்.எம். யாக்கூத் (தமிழ் வடிவம்)
  • உச்சரிப்பு கற்பித்தல் - முனைவர்