அகவிழி 2007.03

From நூலகம்
அகவிழி 2007.03
3266.JPG
Noolaham No. 3266
Issue மார்ச் 2007
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

  • ஒரு ஆபிரிக்க பாடசாலை மாணவியின் கதை
  • பாடசாலை மாணவியின் கதையை முன்வைத்து - சாந்தி சச்சிதானந்தம்
  • நமது உதடுகள் ஒன்றாய் பேசும் போது - கிருபா.கமலேஸ்வரி
  • ஆரம்ப பாடசாலை கலைத்திட்ட விருத்தியும் ஆசிரியர்களின் புலக்காட்சியும் - க.சுவர்ணராஜா
  • பிள்ளையின் ஆளுமையில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் குடும்பக் காரணிகள் - கலாநிதி மா.கருணாநிதி
  • கற்றலுக்காக கற்றல் (Learning to Learn) - க.பேர்ணாட்
  • வகுப்பறையின் கற்றல் சூழலை முகாமைத்துவம் செய்தல் : சில நுட்பமுறைகள் - சு.பரமானந்தம்
  • கல்வியில் தரக்காப்பீடும் பொதுப் பரீசைகளும் - கலாநிதி சபா.ஜெயராசா
  • இரண்டாம் மொழியொன்றைக் கற்றல் - பொய்மையும் உண்மையும் - பேரா.சோ.சந்திரசேகரன்