அகவிழி 2007.10

From நூலகம்
அகவிழி 2007.10
3272.JPG
Noolaham No. 3272
Issue ஒக்டோபர் 2007
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

  • தரமான கல்விக்குத் தரமான வாசிப்பு - முனைவர் சபா.ஜெயராசா
  • வாசிப்பு சுகம் - அ.மங்கை
  • ஆசிரியரின் வாண்மைவிருத்திக்கான சாதனமாக கணினி - சு.பரமானந்தம்
  • வீட்டு வேலைகள், ஒப்படைகள் : பிரதிபலிப்புகளும் ஆலோசனைகளும் - க.சுவர்ணராஜா
  • ஆரம்பப் பிரிவுக் கல்வியில் 5E மாதிரி அணுகுமுறையின் சாத்தியம் - பவப்பிரியா அந்தோனிப்பிள்ளை
  • 5E அணுகுமுறையிலான கல்வி அனுட்டானங்களில் குழுச்செயற்பாடு - திருமதி. கே.இராதாகிருஷ்ணன்
  • மாணவர்களிடம் கற்போம் : 'தீராத கடன்' - முனைவர் மாடசாமி
  • குணநிதி வணிகச் சொல்விளக்க அகராதி