அகவிழி 2009.07

From நூலகம்
அகவிழி 2009.07
10585.JPG
Noolaham No. 10585
Issue ஜூலை 2009
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 40

To Read

Contents

 • ஆசிரியரிடமிருந்து ... தெ. மதுசூதனன்
 • முன்னீடு - ஆர்
 • அறிக்கை வளர்ச்சியும் கணித வளர்ச்சியும் - முனைவர் சபா. ஜெயராசா
 • கணிதக் கல்வி : சில உளவியல் அடிப்படைகள் - முனைவர் த. கலாமணி
 • இலங்கையில் பாடசாலைக் கல்வியின் தராதர வீழ்ச்சி - பேராசிரியர் சோ. சாந்திரசேகரன்
 • கணித பாடத்தில் வினையாற்றல்கள் - முனைவர் மா. கரணாநிதி
 • க. பொ. த. சாதாரண கணித பாடத் திட்டங்கள் - வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள்
 • ஆசிரியர் வெளிப்பாடுகள் சில - மூர்
 • கற்றல் இன்பம் : குழந்தைகளைக் கொண்டாடுவோம்
 • ஒரு அதிபரின் டயறியில் இருந்து - நிஷா
 • வாடகர் பக்கம்
 • சேமமடு பதிப்பகத்தின் யூலை மாத வெளியீடுகள்