அகவிழி 2009.08

From நூலகம்
அகவிழி 2009.08
10586.JPG
Noolaham No. 10586
Issue ஆகஸ்ட் 2009
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 40

To Read

Contents

 • ஆசிரியரிடமிருந்து ... தெ. மதுசூதனன்
 • முன்னீடு - ஆர்
 • ஆரம்பப் பிரிவில் கணிதம் கற்பித்தல் - ஜப்பானிய அணுகுமுறை - எம். அப்துல் வாஹித்
 • கணித பாட அடைவை மேம்பாடடையச் செய்தல் - திருமதி அருளேஸ்வரி வேதநாயகம்
 • கணிதபாடம் கற்றல் - கற்பித்தல் பிரச்சினைகள் - க. பாஸ்கரன்
 • கணிதம் கற்றல் : சில பிரச்சினைகள் - துரை. மடன்
 • ஆசிரிய மாணவரின் பார்வையில் கணித பாடம் - சிவ. ஐங்கரமூர்த்தி
 • தரம் 6 - 11 வரையிலான மாணவர்கள் கணித பாடத்தில் இடர்ப்படும் பிரச்சினைகள் - திருமதி. துளசி. நவரத்தினராசா
 • இவரது பார்வையில் கணித பாட அடைவு - பேராசிரியர் மா. செல்வராஜா
 • கணிதத்தில் சிறக்க ... - மூர்
 • சுதந்திர இலங்கையில் கட்டாயக் கல்வி முறைமை - முனைவர் அனுஷ்யா சத்தியசீலன்
 • நிலைமாற்ற பாடசாலை தலைமைத்துவமும் புலப்பட வேண்டிய அறநெறிகளும் - க. சுவர்ணராஜா
 • வாசகர் பக்கம்
 • சேமமடு பதிப்பகத்தின் வெளியீடுகள்