அகவிழி 2013.02

From நூலகம்
அகவிழி 2013.02
14470.JPG
Noolaham No. 14470
Issue பெப்ரவரி 2013
Cycle மாத இதழ்
Editor இந்திரகுமார், V. S.‎
Language தமிழ்
Pages 44

To Read

Contents

 • உள்ளே
 • ஆசிரியரிடமிருந்து (ஆசிரியர் பக்கம்) - V.S.சந்திரகுமார்
 • சமூகத்தின் கல்விசார் வகிபங்கு
 • பாடசாலை கல்விச் சுற்றுலாக்களை பயனுடையதாக ஒழுங்கு செய்தல் - இந்திரா லீலாமணி
 • சிறுவர் உரிமைகளும் துஷ்பிரயோகங்களும் - அபூபக்கர் நளீம்
 • ஒரு கல்விச் செயற்பாட்டாளனின் நாட்குறிப்பிலிருந்து - சுஜாத்தா கமகே
 • மொழிப்பாடத்தில் மாணவர்களை மதிப்பீடு செய்தல் - இரா.விஜயராகவன்
 • ஆசிரியர்களுக்கான வரவேற்பும் வெளியேற்றமும்
 • தெற்காசிய ஆசிரியர் அபிவிருத்தி மத்திய நிலையம்
 • பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தென்னிந்திய யாழ்ப்பாணக் கல்வி கலாச்சார ஊட்டம் அமெரிக்க மிஷனின் பங்களிப்பு - எஸ்.ஜெபநேசன்
 • 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான திட்டமிடப்பட்டுள்ள பணிகள்
 • மாணவர் இடை விலகலும் அதில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகளும் - M.H.M.Rafhihu
 • 2012 ஆம் ஆண்டு வேலைத்திட்டங்களின் நோக்கு
 • பாடசாலைகளில் பிள்ளைகளை அறிதல் நிகழ்ச்சிதிட்டத்தின் முக்கியத்துவம் - எஸ்.எல்.மன்சூர்
 • ஆசிரியர்களின் விழுமியம் மிக்க செயற்பாடுகள் தொடர்பான ஒழுக்க விழுமிய முறைமை மற்றும் பொதுச் சட்டத் தொகுப்பு
 • ஆரம்பப் பாடசாலை வலையமைப்பை அபிவிருத்தி செய்தல்
 • அதுவும் பிள்ளை இதுவும் பிள்ளை - T.K.சந்திரசேகரன்
 • கல்விப் பிரச்சினைகளுக்கான துரித தீர்வுகள் மற்றும் அபிவிருத்தி பிரவேசத்திற்கான தேசிய செயற்பாட்டு பிரிவு
 • மலத்தினால் மாசடைந்த கைகள் - A.A.Azees
 • வலயக் கல்வி அலுவலக அபிவிருத்திகள்