அகவிழி 2015.04

From நூலகம்
அகவிழி 2015.04
15449.JPG
Noolaham No. 15449
Issue ஏப்ரல், 2015
Cycle மாத இதழ்
Editor இந்திரகுமார், ச.
Language தமிழ்
Pages 44

To Read


Contents

 • ஆசிரியரிடமிருந்து - ச. இந்திரகுமார்
 • இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக்கல்வியில் கற்றலும் கற்பித்தலும் - தை. தனராஜ்
 • பௌதீகவியல் பேராசிரியர் வேலுப்பிள்ளை அப்பாப்பிள்ளை கல்வியியல் பங்களிப்பு - கோணமலை கோணேசபிள்ளை
 • ஆசிரியத்தில் கற்றலும் கற்பித்தலும் - பாலசுப்பிரமணியம் தனபாலன்
 • கல்வியும் நவீனமயமாக்கலும் - ஜே. டீ. கரீம்தீன்
 • கற்றலை ஞாபகத்திலிருத்தல் - க. சுவர்ணராஜா
 • இலங்கையில் சிறுவர் உரிமையும் சிறுவர்களின் பாடசாலை இடைவிலகலும்
 • நாற்றம் அடிக்கும் வகுப்பறை - ச. மாடசாமி
 • பாவ்லோ பிரையர்: ஒடுக்கப்பட்டோர் விடுதலையின் குரல் - ஏ. முத்துக்கிருஷ்ணன்
 • கணிதத்தின் இயல்பும் பாடசாலைக் கல்வியில் அதன் தொடர்பும் - அமித்தபா முகர்ஜி
 • பாடசாலையில் சமூக அறிவியல் பாடங்கள் வரலாற்றுப் பார்வை