அகவிழி 2015.05

From நூலகம்
அகவிழி 2015.05
15450.JPG
Noolaham No. 15450
Issue மே, 2015
Cycle மாத இதழ்
Editor இந்திரகுமார், ச.
Language தமிழ்
Pages 44

To Read


Contents

 • ஆசிரியரிடமிருந்து - ச. இந்திரகுமார்
 • கல்வித் திட்டமிடல்: பண்புகள் - சோ. சந்திரசேகரம் , மா. சின்னத்தம்பி
 • பாடசாலையில் சமூக அறிவியல் பாடங்கள்: வரலாற்றுப் பார்வை
 • சில நினைவுகள்... கண்டுபிடிப்பது சுலபமல்ல - ச. மாடசாமி
 • அன்பினால் உலகை ஆளலாம் - A. A. அஜீஸ்
 • ஒவ்வொரு மாணவரும் தனித்தன்மையுடையவர் - க.லிங்கேசர்
 • சமூகமயமாக்கல் முகவர் என்ற வகையில் சமவயதுக் குழு - ஜே. டீ. கரீம்தீன்
 • பூலோக சொர்க்கம்: வகுப்பறையில் அறிவியல் நாடகம் - இர. அனிதா அருட்செல்வி
 • மொழி கற்பித்தலில் என் அனுபவம் - ந. ஜீவரத்தினம்
 • கற்றலில் அடிப்படைத் திறன்கள் விருத்தி மட்டமும் உயர் கணித விருத்தியும் - கோணமலை கோணேசபிள்ளை
 • என் ஆசிரியப் பணியில் மறக்கமுடியாத நிகழ்வு - அ.அரியநாயகம்
 • வாசிக்கும் திறனை வளர்ப்பதில் நூலகத்தின் பங்கு - இர. பாட்சா
 • குரூப்ஸ்காயாவின் கல்விச் சிந்தனை: ஒரு சிறுகுறிப்பு - ந. இரவீந்திரன்
 • ஆசிரியர் விளைதிறனில் மனவெழுச்சிசார் நுண்மதியின் பங்களிப்பு - மா. ராஜினி