அகவிழி 2015.07

From நூலகம்
அகவிழி 2015.07
15452.JPG
Noolaham No. 15452
Issue ஜூலை, 2015
Cycle மாத இதழ்
Editor இந்திரகுமார், ச.
Language தமிழ்
Pages 44

To Read


Contents

 • ஆசிரியரிடமிருந்து - ச. இந்திரகுமார்
 • கலைத்திட்டம்: ஓர் அறிமுகம் - எப். எம். நவாஸ்தீன்
 • தர மதிப்பீட்டுக் கோல் - S. நடராஜன்
 • கல்வியும் சுற்றுப்புறச் சூழல் பிரச்சினையும் - ரிஷிவெல்ஷி
 • பாடசாலை மட்ட ஆசிரியர் அபிவிருத்தியும் ஆசிரியர் தரக்கணிப்பீடும்
 • செயலுபாயத் தலைமைத்துவமும் செயலுபாயத் தலைவர்களும்
 • நித்திமும் கை தொழுவேன் - க. இ. கமலநாதன்
 • பாடசாலை மட்ட முகாமைத்துவமும் வகிபாக மாற்றங்களும்
 • ஆயிக்ஷா - இரா. நடராஜன்
 • கல்வியில் தர விருத்தி பாடசாலை கற்றல் சூழலை மேம்படுத்தல்
 • லோகநாயகி டீச்சரும், லலிதா ராகமும்
 • குருவை மிஞ்சிய தெய்வம் இல்லை