அகவிழி 2015.08

From நூலகம்
அகவிழி 2015.08
43070.JPG
Noolaham No. 43070
Issue 2015.08
Cycle மாத இதழ்
Editor மதுசூதனன்,தெ
Language தமிழ்
Pages 48

To Read

Contents

 • ஆசிரியரிடமிருந்து - எஸ்.இந்திரகுமார்
 • அதிகாரத்தை வென்றெடுத்தல் – பாப்லோ ஃபிரையிரோ தமிழில் இரா.நடராசன்
 • கல்வி உளவியல் சார் வினாக்களும் விடைகளும்
 • கன்னங்கர காலத்திற்கு பிந்திய கால கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய ஒரு மீள் நோக்கு – ஆர்.எஸ்.மெதகம
 • வாசிப்போர் கையில் வைத்திருக்க வேண்டிய ஆயுதம் – டிம் பார்க்ஸ்
 • பாடசாலையில் தலைமைத்துவத்திற்கான தேவையும் 21ம் நூற்றாண்டிற்கான பாடசாலைத் தலமைத்துவமும் – ஆய்வு நூல் கல்வி அமைச்சு
 • பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலை தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு தரும் பதில்கள்
 • கற்பித்தல் மற்றும் கல்வியியல் தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதில் கணிப்பீட்டின் நோக்கங்களும் வகிபாகங்களும்
 • திருக்குறளின் கல்வி அதிகாரம்: ஒரு ஆய்வு – எஸ். கேசவன்
 • இலங்கையில் பாடசாலைக்கு வெளியிலுள்ள பள்ளிச் சிறார்கள், சுருக்க அறிக்கை – யுனிசேப் சிறுவர் பாதுகாப்பு
 • ஆயிக்ஷா – ஆர்.நடராசன்
 • கல்வியியல் ஆராய்ச்சி – டாக்டர் எஸ்.நடராஜன்