அகவிழி 2015.09

From நூலகம்
அகவிழி 2015.09
36612.JPG
Noolaham No. 36612
Issue 2015.09
Cycle மாத இதழ்
Editor இந்திரகுமார், ச.
Language தமிழ்
Publisher -
Pages 48

To Read

Contents

  • ஆசிரியத் தொழில் விருத்தியில் அசையாத அத்தியாயம் சாந்தி – ச.இந்திரக்குமார்
  • பெண் கல்வியின் முக்கியத்துவம் – சும்மையா (உம்மு வஸீம்) – ஜித்தா
  • கற்பித்தலில் உள்ள தொழிநுட்பக் கருவிகள்
  • கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் – இணையம்
  • பாடசாலை ஆளணி முகாமைத்துவத்தில் மாஸ்லோவின் தேவைகள் கோட்பாடு – பொன்.ராமதாஸ்
  • கன்னங்கர காலத்திற்கு பிந்திய கால கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய ஒரு மீள்நோக்கு – ஆர்.எஸ்.மெதகம
  • ஆயிக்ஷா – ஆர்.நடராசன்
  • ஆசிரியர் கல்வியில் மதிப்பீட்டு மாதிரிகைகள் – மரியப்பிள்ளை செல்வராணி
  • ப்லூமின் கற்றல் களங்கள் வகைப்பாடு