அம்பாரை மாவட்ட முஸ்லிம்கள்

From நூலகம்
அம்பாரை மாவட்ட முஸ்லிம்கள்
3737.JPG
Noolaham No. 3737
Author எஸ்.எச்.எம். ஜெமீல்
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சு
Edition 1997
Pages 455

To Read

Contents

 • முன்னுரை - மாண்புமிகு லக்‌ஷ்மன் ஜயகொடி புத்த சாஸன, கலாசார, சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
 • Foreword - Hon. Lakshman Jayakody Minister of Budha Sesana, Cultural & Religious Affairs - Lakshman Jayakody
 • அணிந்துரை - மாண்புமிகு எம்.எச்.எம்.அஷ்ரஃப் துறைமுக அபிவிருத்தி, புனர்வாழ்வு, புனரமைப்பு அமைச்சர், தலைவர், ஶ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் - எம்.எச்.எம்.அஷ்ரஃப்
 • சிறப்புரை - ஏ.ஜி.எம்.ராஸிக்
 • வெளியீட்டுரை - பூ.எஸ்.எம்.ஹால்தீன்
 • வரலாற்றுபொ பாரம்பரியம் - எம்.எல்.ஏ.காதர்
 • குடியிறுப்புக்களின் பரம்பல் - மன்சூர் ஏ.காதிர்
 • மஸ்ஜித்கன், மத்ரஸாக்கன், ஸியாரங்கள் - யூ.எல்.அலியார்
 • வாழ்வியலும் பண்பாடும் - ஜே.எம்.ஷம்சுத்தின் மவ்லானா
 • அரசியல் வதனம் - கே.எம்.எச்.காலிதீன்
 • இனங்களுக்கிடையிலான நல்லுறவுகள் - றமீஸ் அப்துல்லாஹ்
 • கல்வி - மருதூர் ஏ.மஜீத்
 • இலக்கிய பங்களிப்பு - மருத்தூர்கொத்தன் வீ.எம்.இஸ்மாயில்
 • அற்புதத்தமிழ் இலக்கியம் - எஸ்.ஏ.ஆர்.எம்.செய்யத் ஹஸன் மௌலானா
 • நாட்டார் பாடல்கள் - எஸ்.முத்துமீரான்
 • பொருளியல் அமைப்பும், பிரச்சினைகளும், எதிர்காலமும் - எஸ்.எல்.எம்.பளீல்