அரசறிவியலாளன் 2007

From நூலகம்
அரசறிவியலாளன் 2007
9411.JPG
Noolaham No. 9411
Issue டிசம்பர் 2007
Cycle -
Editor கவிதா, ஜெ.
Language தமிழ்
Pages 134

To Read

Contents

 • துணைவேந்தரின் வாழ்த்துச் செய்தி - பேராசிரியர் என். சண்முகலிங்கன்
 • முன்னாள் பதில் துணைவேந்தரின் வாழ்த்துச் செய்தி - பேராசிரியர் இ. குமாரவடிவேல்
 • கலைப்பீடாதிபதியின் வாழ்த்துச் செய்தி - சோ. கிருஷ்ணராஜா
 • துறைத்தலைவரின் வாழ்த்துச் செய்தி - பேராசிரியர் அ.வே. மணிவாசகர்
 • பெரும் பொருளாளரின் வாழ்த்துச் செய்தி - கே.ரீ. கணேசலிங்கம்
 • இதழாசிரியரின் சிந்தனை - ஜெ. கவிதா
 • தலைவரின் விருப்பம் - த. பாலமுருகன்
 • செயலாளரின் எண்ணம் - த. தவகர்ணன்
 • பொருளாளரின் சிந்தனை - ச. தீபராசா
 • இலங்கையில் அடிப்படை உரிமைகள் எதிர்நோக்கும் சவால்களும், பிரச்சினைகளும் - சி. திருச்செந்தூரன்
 • இலங்கையின் முரண்பாட்டு அரசியல் கலாசாரம் - இரா. பிரமாலட்சுமி
 • ஹன்சாட் (Hansard)
 • தென்னாசிய நாடுகளின் அரசியலில் மதம் வகிக்கும் பங்கு - சு. துஷாலினி, ஜெ. கவிதா
 • தென்னாசிய நாடுகள்
 • பொதுத்துறை நிர்வாகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் - T. தவகர்ணன்
  • பொதுத்துறை நிர்வாகத்தின் பாடப்பரப்பும் எல்லையும்
  • பொதுத்துறை நிர்வாகத்தின் முக்கியத்துவம்
  • பொதுத்துறை நிர்வாகத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகள்
 • பணியகவமைப்பு (Bureaucracy) - v. சுதர்சனா
 • அமெரிக்க அரசாங்கமுறை: ஒரு கண்ணோட்டம் - S. கிருஜா
 • அமெரிக்க அரசாங்க முறைமையில் வலுவேறாக்கல் தத்துவம் - C. சந்திரிகா
 • வட அமெரிக்க சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் - L.F. ஜெறால்டின்
 • உலக வர்த்தக நிறுவனத்தின் அரசியல் பொருளாதாரம் - R. ராஜரஜிதினி
 • பொதுசன அபிப்பிராயமும் அதை உருவாக்கும் சாதனங்களும் - B. கிருஸ்ணவேணி
 • சாகும் போதும் தேடல்
 • தென்னாசிய நாடுகள் எதிர்நோக்கும் சவால்களும் இந்தியாவின் வளர்ச்சியும் - கே.ரீ. கணேசலிங்கம்
 • உள்ளூராட்சி அரசாங்க முறைமை: ஒரு மீள் நோக்கு - பேராசிரியர் அ.வே. மணிவாசகர்