அரும்பு 1999.11

From நூலகம்
அரும்பு 1999.11
8282.JPG
Noolaham No. 8282
Issue நவம்பர், 1999
Cycle மாத இதழ்
Editor எம். ஹாபிஸ் இஸ்ஸதீன்
Language தமிழ்
Pages 48

To Read

Contents

 • மூளைக்கு வேலை விவேக வினாக்கள் ஏழு
 • உங்களுடன் ஒரு நிமிடம்.... - ஆசிரியர்
 • ஒரு குட்டிக் கதை: நாட்டு நிலைமை
 • தகவல் தொடர்புச் செய்மதிகள்(Communication Satellites)
 • e-COMMERCE என்னும் இலக்ட்ரோனிக் வர்த்தகம்
 • எமது ஆக்கங்கள் ஒரு விளக்கம்
 • நியூஸீலாந்து
 • ஏன் இந்தக் கவலை?
 • தபாற் குறியீடு (Post Code)
 • பொக்ஸிங் என்னும் குத்துச் சண்டை
 • தீக்கோழி
 • ஆஸ்த்மா என்னும் ஈளை நோய்
 • மனக்குறை
 • சோவியத் யூனியன் - தோற்றமும் மறைவும்
 • பிரிட்டனில் கோர்ப்சேவ்
 • 20ஆம் நூற்றாண்டின் புகழ்மிக்க விஞ்ஞானி அல்பேர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ( Albert Einstein )
 • மதிப்பீடு
 • காலம் கணிக்கும் முறைகள்
 • மகா கவி வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்
 • எமது சந்திரன்
 • நன்றி அறிவித்தல்
 • எனக்குத் தெரியும்
 • பிரையாண் நினைவுகள்: பழைய ஐரோப்பாவில் ...
 • அறிவுரை
 • இலங்கை, இந்தியக் கலைகளை உலகறியச் செய்தவர்
 • மரத்தில் ஏறிக் கொள்வது ஏன்?
 • ஆள் அடையாளம் காணும் நவீன முறைகள்
 • சிறுவர் நலனுக்காக உழைக்கும் யுனிஸெப்
 • லீவர் பிரதர்ஸ்
 • பொய்யாகிவிட்ட திர்க்கதரிசனம்
 • எல்லாம் தற்செயலாக நகழ்ந்தவையா
 • அரும்பு இதழ்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல்
 • பொது அறிவுப் போட்டி இல: 12
 • அரும்பு பொது அறிவுப் போட்டி - 11
 • ஆசிதியருக்கு ஒரு கடிதம் ...: முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஏப்ரஹாம் லிங்கன் தனது மகனின் ஆசிரியருக்கு எழுதிய கடிதம்