அர்த்தம் 2013-2014

From நூலகம்
அர்த்தம் 2013-2014
14443.JPG
Noolaham No. 14443
Issue 2014
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor யோதிலிங்கம், அ. சி.
Language தமிழ்
Pages 56

To Read

Contents

 • ஆசிரிய தலையங்கம் (ஆசிரியர் பக்கம்)
 • இலங்கை அரசியல் வளர்ச்சியின் சோல்பரி அரசிலமைப்பு - ஒரு மதிப்பீடு - செ.சக்திதரன்
 • மலையக பண்பாட்டுப் பேணுகை: சிக்கல்களும்; சவால்களும் - கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
 • எங்களின் தேவை இறந்த கடலா - உயிர்க்கடலா? - பொ.ஐங்கரநேசன்
 • மலேயா ஓய்வூதியக்காரர் - அழகு சுப்பிரமணியம்
 • மலையக அரசியல் வரலாற்று வளர்ச்சியும் முன்நகர்த்த வேண்டிய பணிகளும் - சி.அ.யோதிலிங்கம்
 • திருமுறைகளில் வாழ்வியல் - சிவ மகாலிங்கம்
 • மீதமிருக்கும் நேரம் - யமுனா ராஜேந்திரன்
 • மனிதம் போற்றிய மணிவண்ணன் - எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன்
 • முதலாலித்துவத்திற்கு அப்பால் - ந.சண்முகரத்தினம்
 • இலங்கை நீதிஒத்துறை பற்றிய யாப்பு ஏற்பாடுகள் - சங்கீத்தா