அறத் தமிழ் ஞானம் 1996.01-04

From நூலகம்
அறத் தமிழ் ஞானம் 1996.01-04
36169.JPG
Noolaham No. 36169
Issue 1996.01-04
Cycle மாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 26

To Read

Contents

 • சமர்ப்பணம் – நிறுவனர்
 • இதழின் உள்ளே
 • எழுத்து வடிவங்கள் – நிறுவனர்
 • தமிழ் மொழி விரைவில் சர்வதேச தொடர்பு மொழியாகும் – ஈழநாடு
 • தமிழ் எழுத்துக்களை குறைத்தல் தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்தமும் குறியீடு மூலம் எண்ணிக்கையை குறைத்தலும்
 • தமிழ் எழுத்துக்களை குறைக்கும் முறைமை
 • தமிழ் அன்னை சிரசில் கணணி மகுடம்! தமிழர் வீடு தோறும் விஞ்ஞான விளக்கு! – கவிஞர் வைரமுத்து
 • உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள்
 • உபயோகத்திற்குரிய தமிழ் எழுத்துக்களின் விபரங்கள்
 • தமிழை முதன்மை மொழியாக்கும் பணிகள்
 • விநாயகர் தரும நிதியம்
 • Details of useful (practical) tamil alphabets
 • Vinaayagar charity fund – Point pedro