அறிவிசை 2004.07-08

From நூலகம்
அறிவிசை 2004.07-08
840.JPG
Noolaham No. 840
Issue ஆடி-ஆவணி 2004
Cycle இருதிங்கள்
Editor லோ. துஷிகரன்
Language தமிழ்
Pages 40

To Read


Contents

 • மகப்பேற்று மருத்துவத்தில் ஸ்கானிங் (கி. குருபரன்)
 • இலத்திரனியல் வர்த்தகம் (E-Commerce) Electronic Commerce (பி. உமாசங்கர்)
 • சிறு நீரகக் கற்கள் (Renal Stones) (சி. சோ. பதந்தன்)
 • கிரிக்கட்டில்....(சி. சோ. பதந்தன்)
 • பாராளு மன்றத்தில்...இப்படியும் நடக்கிறது !
 • மின்னற் கடத்தி (இ. சிவானந்தன்)
 • நெருக்கீட்டுக்குப் பிற்பட்ட மனவடுவும் சம்பவ விபரிப்புச் சிகிச்சையும் (குமரன், துஷிகரன்)
 • நேர்காணல் பகுதி சூரியன் FM வாமலோஷன் (நேர்கண்டவர்: லோ. துஷிகரன்)
 • உணவும் யோசனையும் (சபாரட்ணம் நகுலேஸ்வரன்)
 • உயிருக்கு உலைவைக்கும் சார்ஸ் (வே. சுதாகரன்)
 • பயதரு விலங்கின் துரோகிகள் (P. குணசிங்கம்)
 • .........அன்றும் நோர்வேயின் மத்தியஸ்தில் பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கம், ஸ்ரேல் சமாதான உடன்படிக்கை (லோ. துஷிகரன்)