அறிவியல் சிந்தனை அலைகள்

From நூலகம்
அறிவியல் சிந்தனை அலைகள்
3806.JPG
Noolaham No. 3806
Author தனபாலன், பா.
Category அறிவியல்
Language தமிழ்
Publisher விநாயகர் தரும நிதியம்
Edition 1994
Pages 64

To Read

Contents

 • சமர்ப்பணம்
 • இதழின் உள்ளே
 • முன்னுரை
 • அறத்தமிழ் ஞான சிந்தனைகள்
 • மாணவ மணிகளே
 • பாரதியார் கவிதைகள்
 • அறிவியல் சிந்தனைகள்:
 • எல்லைகள் விரிகின்றன
 • வெண்நிலவை வென்றவர்கள்
 • செயற்கைக் கோள்களும் பயன்பாடுகளும்
 • அண்டவெளியில் சூரியக்குடும்பம்
 • நிலவை விழுங்கிய அரவம்
 • மின்சக்தி கிடைக்கும் வழிகள்
 • தொலைக்காட்சியின் புதிய பரிணாமம்
 • புதிய பாதையில் கணணிகள்
 • அபிவிருத்தியும் சூழல் பாதுகாப்பும்
 • உலகை ஈர்க்கும் திரைப்படவியல்
 • 21ஆம் நூற்றாண்டின் தேடல்கள்
 • பா.தனபாலன் அவர்களின் கடிதம்