ஆக்கம் 1988.07

From நூலகம்
ஆக்கம் 1988.07
13412.JPG
Noolaham No. 13412
Issue ஜூலை 1988
Cycle மாத இதழ்
Editor சிவயோகலிங்கம், வே.
Language தமிழ்
Pages 28

To Read

Contents

  • எண்ணம்
  • அரசறிவியல் மாணவர்களுக்கான வெளியீடு
  • சனத்தொகையும் அபிவிருத்தியும் - வை.நந்தகுமார்
  • துன்பத்தை விலக்கி உள்ளறிவை வளர்க்கும் நூலே வேதம்
  • இலங்கையில் பங்குடமைச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் - பொன்.பூலோகசிங்கம்
  • அடிச்சொற்கள் - எஸ்.சிவலிங்கராஜா
  • நவீன இந்துமத இயக்கங்கள் : பிரமசமாஜம்,ஆரியசமாஜம்,ஸ்ரீராமகிருஷ்ணஇயக்கம் ஓர் ஒப்புநோக்கு
  • இலங்கையின் இரண்டாம் குடியரசு அரசியல் அமைப்பின் கீழ் ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்களும் கடமைகளும் - T.சோபியாவதனி
  • செய்முறைப் புவியியல் புள்ளிவிபரத் தரவுகளுக்கான வரைபடங்களும் வரைபுகளும் - 2 - S.T.B.இராஜேஸ்வரன். M.A.