ஆசிரியம் 2011.09

From நூலகம்
ஆசிரியம் 2011.09
9762.JPG
Noolaham No. 9762
Issue செப்டம்பர் 2011
Cycle மாத இதழ்
Editor மதுசூதனன், தெ.
Language தமிழ்
Pages 40

To Read

Contents

 • ஆசிரியரிடமிருந்து: தமிழின் தனி நாயகம்
 • நிலை பேண் அபிவிருத்திக்கான கல்வி - சு.பரமானந்தம்
 • இணைக்கலைத்திட்டச் செயற்பாடுகளும் மாணவர் பங்குபற்றலும் - எஸ்.அதிரதன்
 • வினைநிலைக் கற்றல் - சபா.ஜெயராசா
 • கேத்திர கணிதம் கற்பித்தல்: சில சிந்தனைகள் - த.கலாமணி
 • புலமை ஆளுமைகளாலே தமிழ் இலக்கணமும் ஆசிரியர்களும் படும் பாடும் - த.யுவராஜா
 • சமூக நோக்கும் கலைத்திட்டமும் - வேலும்மயிலும் சேந்தன்
 • தகவல் தொழிநுட்ப யுகமொன்றில் பாடசாலை நூலகங்களும் தகவல் அறிதிறனும் - அ.ஸ்ரீகாந்தலட்சுமி
 • 28/2010 இலக்கச் சுற்றறிக்கையின் இரண்டாம் கட்ட அதிகரிப்பு ஆசிரியர்களுக்கு கிடைக்காதா - அன்பு ஜவஹர்ஷா
 • கல்வியியல் துறையின் பேராசான் வண.பிதா. தனிநாயகம் அடிகளார் - மாதவன்
 • குழந்தைக் கல்வி -1 - திருமதி அஜந்தன் லோஜினி