ஆசிரியம் 2015.03-04

From நூலகம்
ஆசிரியம் 2015.03-04
36605.JPG
Noolaham No. 36605
Issue 2015.03-04
Cycle மாத இதழ்
Editor மதுசூதனன், தெ.
Language தமிழ்
Publisher -
Pages 76

To Read

Contents

 • ஆசிரியரிடமிருந்து – தெ. மதுசூதனன்
 • இலங்கை அதிபர் சேவை….. - அன்பு ஜவஹர்ஷா
 • அறிவுசார் சமூகமும் வாசிப்பு – துணவியூர் கேசவன்
 • ஒருவருக்கு தன்னை நன்றாக - க.சுவர்ணராஜா
 • பாடசாலைக் கலைத்திட்ட - கி.புண்ணியமூர்த்தி
 • பாடசாலையில் அபிவிருத்தி – மா.செல்வராஜா
 • மதிப்பீட்டுச் செயன்முறை - எஸ்.எல்.மன்சூர்
 • TIMSS தேசிய மட்டக் கணிப்பீடு - மா.கருணாநிதி
 • கல்வியில் தர முகாமைத்துவம் – சு.பரமானந்தம்
 • பெற்றோர் செயலியம் - சபா.ஜெயராசா
 • நம் கல்வி நம் உரிமை – ச.சீ.இராஜகோபாலன்
 • ஆசிரியத்தில் உங்கள் பிரச்சினை - அன்பு ஜவஹர்ஷா
 • அறிவும் அதிகாரமும் - ஷிவ் விஸ்வநாதன்