ஆடற்கலை

From நூலகம்
ஆடற்கலை
10576.JPG
Noolaham No. 10576
Author ஜெயராசா, சபா.
Category நடனவியல்
Language தமிழ்
Publisher பூபாலசிங்கம் பதிப்பகம்
Edition 2007
Pages 104

To Read

Contents

 • ஆடலும் தேடலும்
 • ஆடலும் மொழியும்
 • ஆடல் அசைவியல்
 • ஆடலும் குறியீடுகளும்
 • விலங்கு நடனங்களின் பாவனைப்படி மலர்ச்சி
 • தமிழக ஆடலின் இருமைப் போக்கு
 • நாட்டிய நாடக மரபு
 • தமிழ் தழுவிய பரத நடனம்
 • சமூக உளவியல் நோக்கில் இந்துசமய அழகியல்
 • இந்திய ஆடல்களின் சமூகத்தளம்
 • தொல்குடியினரது ஆடல்களும் யாழ்ப்பாணப் பாரம்பரியமும்
 • யாழ்ப்பாணம் ஆடல் வளம்
 • தஞ்சை நால்வர் ஒரு மறு வாசிப்பு
 • இலங்கையின் பரதக்கலை மறுமலர்ச்சியின் முன்னோடி
 • தமிழ் மற்றும் வட மொழி நடன நூல்கள் ஓர் ஒப்பியல் நோக்கு
 • குறவஞ்சி நாட்டிய நாடகம் ஒரு மீள்பார்வை