ஆண்கோணி

From நூலகம்
ஆண்கோணி
15420.JPG
Noolaham No. 15420
Author உருத்திரா, த.
Category தமிழ்க் கவிதைகள்
Language தமிழ்
Publisher பண்பாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு‎‎
Edition 2013
Pages 53

To Read


Contents

 • வெறுங்கனவு
 • வகுப்பறை
 • குருட்டு வௌவால்
 • வாழ்க்கை
 • இரவில் மரிப்பவள்
 • லண்டன்
 • வேட்கையின் பகை
 • பொழுதொன்றுக்காய்
 • கடற்கரைக்குப் போன தனிமை
 • காதலின் பரப்பளவு
 • கதவுகளின் கதைகள்
 • தாயகம் என்பது
 • கல்யாண வைரவன்
 • அஞ்சலிக் குறிப்புக்கள்
 • இனந்தெரியாதவன்
 • வீழ்ந்து கிடக்கின்ற நதி
 • அம்மம்மாவின் பாடல்
 • துறவரம்
 • தாய்களின் இரங்கற்பா
 • கூறுபிரித்தல்
 • ஆண்கோணி
 • நிலமற்றவன்
 • சந்திப்பு
 • பண்பாடு
 • தலைப்பிட முடியாத கவிதை
 • தரையோடு வாழ்தல்
 • தலையெடுத்தல்