ஆய்வரங்குச் சிறப்புமலர் 1997

From நூலகம்
ஆய்வரங்குச் சிறப்புமலர் 1997
8518.JPG
Noolaham No. 8518
Author -
Category விழா மலர்
Language தமிழ்
Publisher இந்து சமய, கலாசார
அலுவல்கள் திணைக்களம்
Edition 1997
Pages 84

To Read

Contents

 • இராமகிருஷ்ண மிஷன் இலங்கைக்கிளையின் தலைவர் ஸ்ரீமத் சுவாமி ஆத்மகனாநந்தா அவர்களின் வாழ்த்துச் செய்தி
 • MESSAGE FROM HON.LAKSHMAN JAYAKODY THE HON.MINISTER OF CULTURAL AND RELIGIO US AFFAIRS AND MINISTER FOR BUDDHA SASANA
 • புத்தசாசன அமைச்சரும், கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சருமான மாண்புமிகு லக்க்ஷ்மன் ஜயக்கொடி அவர்களின் வாழ்த்துச் செய்தி
 • கால்நடை அபிவிருத்தி மற்றும் தோட்ட அடித்தளவமைப்பு அமைச்சர் மாண்புமிகு செளமியமூர்த்தி தொண்டமான் அவர்களின் ஆசிச் செய்தி
 • MESSAGE FROM HON.PROF.A.V.SURAWEERA DEPUTY MINISTER FOR CULTURAL AND RELIGIOUS AFFAIRS
 • கலாசார சமய அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர் கெளரவ பேராசிரியர் ஏ.வி.சுரவீர அவர்களின் ஆசிச் செய்தி
 • கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளரும் இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் பதில்பணிப்பாளருமான திருமதி.ஆர்.கைலாசநாதன் அவர்களின் வாழ்த்துச் செய்தி
 • பேராதனைப் பல்கலைக்கழக வரலாற்றுத்துறைப் பேராசிரியரும், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் உபதலைவருமாகிய பேராசிரியர் சி.பத்மநாதன் அவர்களின் ஆசிச் செய்தி
 • இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் பிரதிப்பணிப்பாளர் திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்களின் நல்லாசி
 • இந்து சமய அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் உதவிப் பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி) திரு.எஸ்.தெய்வநாயகம் அவர்களின் ஆசிச் செய்தி
 • அழைப்பிதழ்
 • உலகமாதேவிச் சதுர்வேதிமங்கலம் - பேராசிரியர் சி.பத்மநாதன்
 • நாவலர் பரம்பரை - பேராசிரியர் பொ.பூலோகசிங்கம்
 • கிருஷ்ண வழிபாடு - பேராசிரியர் சி.தில்லைநாதன்
 • தமிழ்ச் சைவப்பண்பாட்டிற் செல்வச்சந்நிதியின் முக்கியத்துவம்: விரிவான ஓர் ஆய்வுக்கான சில தொடக்கக் குறிப்புகள் - பேராசிரியர் கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
 • பெரிய புராணமும் சைவசித்தாந்தமும் - சிவத்தமிழ் செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி
 • போர்த்துக்கீசர் அழிப்பதற்கு முன்னிருந்த கோணேஸ்வரம் - பண்டிதர் இ.வடிவேல்
 • உபசாரம் - அருள்மொழியரசி.திருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன்
 • இலஙகையில் இந்து சமயம் - கி.லக்ஷ்மண ஐயர்
 • நன்றி!