ஆற்றல் 1999.04

From நூலகம்
ஆற்றல் 1999.04
5043.JPG
Noolaham No. 5043
Issue 04. 1999
Cycle மாதாந்தம்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 12

To Read

Contents

 • இளம் சமுதாயத்திற்கு 'ஆற்றல்' ஒரு வழிகாட்டி
 • யாழ் மாவட்டத்தில் மனித வள மேம்பாட்டை நோக்கி.... - தி. திருலிங்கநாதன்
 • ஏன்? எப்படி??
 • பொது விழிப்புணர்வு - கலாநிதி க. குணராசா
 • பல்கலை ஹாஸ்யம்
 • A DAY OFF
 • ஆற்றல் மேம்பாட்டிற்கு அத்திவாரம் பாலர் கல்விப் பருவமே! - திருமதி நாகபூஷணி சுந்தரலிங்கம்
 • கவிதை: வாழ்வின் பாதையை நோக்கி.... - செல்வி இ. தமிழரசி
 • பொருளியல் Economics: பொருட்கள் சேவைகள் வரி GOODDS AND SERVICES TAX - GST - வே. கருணாகரன்
 • பொதுச் சாதாரண பரீட்சை COMMON GENERAL PAPER - அ. குமாரவேலு
 • பொது உளச்சார்பு
 • ஆற்றல் பொது அறிவு
 • Rajiv Gandhi's sense of humour - BEN CENTOS
 • From The Editor's Desk