ஆளுமை:உலோறன்ஸ்பிள்ளை

From நூலகம்
Name உலோறன்ஸ்பிள்ளை
Birth
Place மன்னார்
Category புலவர்

உலோறன்ஸ்பிள்ளை மன்னார், மாதோட்டத்தைப் பிறப்பிடமாகவும் பாசிக்குடா, சைவலப்பேரியை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட புலவர். கிறிஸ்துநாதரின் திரு அவதாரத்தைப் பற்றிக் கூறும் மூவிராசாக்கள் வாசகப்பா இவரால் இயற்றப்பட்டதாகும்.

Resources

  • நூலக எண்: 963 பக்கங்கள் 50