ஆஷா நாயும் அவளும்

From நூலகம்
ஆஷா நாயும் அவளும்
15422.JPG
Noolaham No. 15422
Author புரட்சி, யோ.
Category தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
Language தமிழ்
Publisher இலண்டன் மற்றும் இலங்கை தமிழ் இலக்கிய நிறுவகம்‎‎
Edition 2015
Pages 98

To ReadContents

 • காதல் அவசரம்
 • தற்கொலை
 • பார்வைபெறும் விழியாள்
 • மாறுகிறாள் மனைவி
 • இரண்டு மொட்டுக்கள் விரிகின்றன
 • இதுவும் வேலைதான்
 • ஆகஸ்ட் 25
 • ஆசையின் வலையில்
 • இணையாத கோடுகள்
 • துரோகி ஆகிடும் மனைவி
 • ஆஷா நாயும் அவளும்..