இந்து விஞ்ஞானி 1999

From நூலகம்
இந்து விஞ்ஞானி 1999
12691.JPG
Noolaham No. 12691
Author -
Category பாடசாலை மலர்
Language தமிழ்
Publisher யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி
Edition 1999
Pages 130

To Read

Contents

 • கல்லூரிக் கீதம்
 • அதிபர் அவர்களி வாழ்த்துச் செய்தி-A.சிறீக்குமரன்
 • பிரதி அதிபரின் வாழ்த்துச் செய்தி-பொ.மகேஸ்வரன்
 • வழிகாட்டிகளி வார்த்தைகள் சில-சொ.சோதிலிங்கம், ந.மகேஸ்வரன்
 • மன்றச் செயலரின் பார்வையிலே-குணரெட்ணம் செந்தூரன்
 • புதியதொரு நூற்றாண்டை நோக்கி... இந்து விஞ்ஞானி- வி.துஸ்யந்தன்
 • யாழ்ப்பண இந்துக்கல்லூரி விஞ்ஞான மன்றம் 1999
 • நிர்வாகக் குழு
 • அட்டைப்பட விளக்கம்-ச.சதுர்ஷன்
 • மலரின் உள்ளே
 • தொடர் Series-I.S.M. Aru
 • Mathematical Induction-S.M.Aruthooran
 • வகையீடு-K.Kalapan
 • முடிவிலியான கணிதத்தில் நிறைவைக் கண்ட மாமேதை-சி.செந்தூரன்
 • பூச்சியம்-S.தினேஷ்குமார்
 • Computer is a...-தி.மதனரூபன்
 • கணனிகளுக்கிடையிலான் வலைப்பின்னல் தொடர்பாடல்-கு.விக்னரூபன்
 • கணனி வைரஸ்-P.Narthanan
 • ராஜ்ஜியங்களை கலக்கும் பூஜ்ஜியங்கள்-.P.Nitharsan
 • மனிதனின் தலமைச் செயலகம்-T.S.Rupan
 • Penicillin என்னும் Antibotic இன் பரிணாமவளர்ச்சி
 • மருந்துகளுக்குத் தாக்குப்பிடிக்கும் நுண்ணுயிர்கள்-ந.செ.ஜீவபிரதாப்
 • Aim to Kill Aids-S.Sivashankar
 • கதிப்பினால் ஏற்படும் விளைவுகள்-த.இராஜேந்திரா
 • செய்முறை விஞ்ஞானம்-கி.கிஷாந்
 • எல்லினோவும் அதன் சிற்றமும்-கு.கஜானன்
 • தீர்ப்பு-தி.பத்மதாஷ்
 • 25 வயதுக் காதலனைவிட 18 வயதுக்காதலி வயதானவா?-S.N.Tharanitharan
 • திரான்சிஸ்ரர்-ச.நிரஞ்சன்
 • செங்கோள் ஆய்வுகளும் அங்கே மனிதரும்-த.சிவரூபன்
 • மனசே மனசே குழப்பமென்ன-சி.கிரிசாந்
 • பீடை உயிரியற் கட்டுப்பாடு-கு.குமரன்
 • புத்தாயிரம் ஆண்டும் ஓசோன் படையும்-P.Narthanan
 • லேசர் பற்றியதோர் விளக்கம்-S.Sivatheepan
 • அகச்சிவப்பு கதிர்களும் அதன் பயன்பாடுகளும்-L.Senthuran
 • AK 47
 • DNA-இரேகைப் பதிவுகள்-சா.சிவகாந்தன்
 • பிரபஞ்ச இரகசியம்-சி.மயூரன்
 • ஹிப்நாடிசம் என்பது நிஜமா?-கு.செந்தூரன்
 • Who am I? Can You Guess?-P.Nitharsan
 • Scientific Method
 • Welcome to Invention-V.Thusyanthan
 • காற்றடைத்த காயமது அடங்குவதெப்போ சொல்லலையே-கு.செந்தூரன்
 • கா.பொ.த (உயர்தரம்) 2000 ஆண்டில் இருந்து அமுல்படுத்தப்படும் பாடத்திட்டம் பற்றிய கண்ணோட்டம்-கு.விக்னரூபன், பி.நர்த்தனன், க.கலாபன், இ.பிரசாந்தன்
 • சேதனவுறுப்புத் தாக்கங்களின் தாக்கப் பொறிமுறை-வே.ஐங்கரன்
 • அமிலமழையால் அவதியுறும் அகிலம்-L.Senthuran
 • இதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையாக இருக்கலாம்-ந.செ.ஜீவபிரதாப்
 • வளிமண்டல ஓசோனும் அதன் சிதைவால் ஏற்படும் விளைவுகளும்-சி.யதீசன்
 • JHC Web Development Old Boys Details
 • அகமதிலே ஆழமாகப் பதிந்தவர்கள்