இனத்துவ முரண்பாடும் மலையக மக்களும்: பல்பக்கப் பார்வை

From நூலகம்
இனத்துவ முரண்பாடும் மலையக மக்களும்: பல்பக்கப் பார்வை
13556.JPG
Noolaham No. 13556
Author தனராஜ், தை.‎ (பதிப்பாசிரியர்)
சந்திரபோஸ், ஏ. எஸ்.‎ (பதிப்பாசிரியர்)
Category இலங்கை இனப்பிரச்சினை
Language தமிழ்
Publisher இரா.சிவலிங்கம்
ஞாபகார்த்தக்குழு
Edition 2007
Pages 248

To Read