இறையியல் கோலங்கள் 2007.09

From நூலகம்
இறையியல் கோலங்கள் 2007.09
38508.JPG
Noolaham No. 38508
Issue 2007.09
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor மங்களராஜா, ச. வி. ப.
Language தமிழ்
Pages 52

To Read

Contents

 • ஆசிரியரிடம் இருந்து – ப.ஜோ.ஜெபரட்ணம்
 • திருத்தூதர் தூய பவுல் – மி.ஜெகன்குமார் அ.ம.தி
 • பவுலின் தேடல்: பவுலின் “ஆண்டவரே நீர் யார்? புதுப்பித்தலை நோக்கி – அ.றொபின்சன் யோசவ்
 • இயேசு கிறிஸ்து பற்றிய பவுலின் (புரிதல்) மனப்பதிவு – றொ.றொபின்சன் அ.ம.தி
 • தூய பவுலின் தலைமைத்துவமும் அவர் கையாண்ட நற்செய்தி அறிவிப்பு வழிமுறைகள் – அ.ஜெ.அ.ஜெயரஞ்சன்
 • பவுலினுடைய இறையியலாக்கத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்த சிந்தனை மாற்றங்கள் – ஆ.ஜஸ்ரின்
 • திருத்தந்தை பேசுகிறார்
 • இவ்விதழின் இறையியலாளர்: புனித பொயிரியே கில்லறி – ஜெ.எல்மோ அருள்நேசன்
 • Synopsis
  • ST. Paul – Jegan Kumar Coonghe
  • Paul’s Impressions of Christ – R.Robinson
  • Who are you Lord? The Search of Paul – A.Robinson Joseph
  • ST. Paul’s Leadership and His Missionary Methods – A.J.A.Jeyaranjan
  • The Basic Ideas Which Shaped the Theology of Paul – A.Justin
 • குறுக்கெழுத்துப் போட்டி