இலங்கைத் தூபி

From நூலகம்
இலங்கைத் தூபி
2557.JPG
Noolaham No. 2557
Author பரணவிதான, செ.
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம்
Edition 1964
Pages xii + 99 + xxii

To Read

Contents

 • முகவுரை - நந்ததேவ விசயசேகரர்
 • நூன்முகம்
 • பின்னுரை - செ.பரணவிதான
 • வரலாறு
 • தூபியின் வடிவம் : தெற்றிகளும் கும்மட்டமும்
 • மேற்கோப்பு
 • வாசல்கடை
 • ஒரு தூபியின் சுற்றுப்புறம்
 • சேதியகரம்
 • அருவழக்குவகைத் தூபிகள்
 • அரும் பொருள்
 • அகரவரிசை