இலங்கையின் சனத்தொகைப் புள்ளிவிபரங்கள்

From நூலகம்
இலங்கையின் சனத்தொகைப் புள்ளிவிபரங்கள்
1758.JPG
Noolaham No. 1758
Author -
Category புவியியல்
Language தமிழ்
Publisher சனத்தொகைத் தகவல் நிலையம்‎
Edition 1996
Pages iv + 44

To Read

Contents

 • பொருளடக்கம்
 • முகவுரை - எ.ரி.பி.எல்.அபேகோன்
 • மாவட்ட ரீதியாக சனத்தொகைச் செறிவு 1995
 • சனத்தொகை வளர்ச்சி
 • சனத்தொகை தொகுப்பு
 • கருவளம்
 • குடிபெயர்வும் நகராக்கமும்
 • தொழிலாளர் படை
 • எழுத்தறிவும் கல்வியும்
 • சுகாதாரம்
 • குடும்பத் திட்டமிடல்
 • நில உபயோகம்
 • சனத்தொகையும் அபிவிருத்தியும்
 • அருஞ்சொல் அகராதி