இலங்கை வரலாறு - பாகம் 2

From நூலகம்
இலங்கை வரலாறு - பாகம் 2
4420.JPG
Noolaham No. 4420
Author செ. கிருஷ்ணராஜா
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher பிறைநிலா வெளியீடு
Edition 2005
Pages 299

To Read


Contents

 • நன்றியுரை - செ.கிருஷ்ணராஜா
 • அணிந்துரை - வி.சிவசாமி
 • பொருளடக்கம்
 • இந்து சமுத்திரத்தின் மீதான கடலாதிக்க வரலாறும் போர்த்துகேயரது சமுத்திரவியல் அடிப்படையிலான வாணிபத் தேட்டமும்
 • இலங்கையின் கடல் முகப்புத்தள இராச்சியங்களின் பொருளியல், சமூக வள நிலையும் போர்த்துக்கேயர்களது தொடர்புகளும்
 • கண்டி இராச்சியத்தின் இறையாண்மையும், சமூகம் மற்றும் பொருளியல் கட்டமைவும் போர்த்துக்கேயரின் தொடர்புகளும்
 • இலங்கையின் போர்த்துக்கேய இறையாண்மையின் விளைவுகள்
 • ஒல்லாந்தரின் அரசியல் ஆதிக்கப் படர்ச்சியும் அதன் முகாமைத்துவமும்
 • ஒல்லாந்தரின் அரசியல் ஆதிக்கப் படர்ச்சியும் அதன் முகாமைத்துவமும்
 • ஒல்லாந்தரின் முகாமைத்துவத்தின் கீழ் இலங்கைப் பண்பாடு
 • ஒல்லாந்தரின் அரசியல் நிர்வாகக் கட்டமைபும் உள்நாட்டுக் கொள்கைகளும்