ஈழத்தமிழரின் ஆதிச் சுவடுகள்

From நூலகம்
ஈழத்தமிழரின் ஆதிச் சுவடுகள்
4417.JPG
Noolaham No. 4417
Author தியாகராஜா, எஸ்.
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher தேசம் வெளியீடு
Edition 2004
Pages 84

To Read


Contents

 • நூலாசிரியர் எஸ்.தியாகராஜா ஓர் அறிமுகம் - எஸ்.செல்வராஜா
 • புரதான இலங்கையில் தமிழர் வரலாறு - சி.பத்மநாதன்
 • முன்னுரை - எஸ்.தியாகராஜா
 • பதிப்புரை - த.ஜெயபாலன்
 • பொருளடக்கம்
 • எழு மொழியு ஈழமும்
 • மணிபல்லவம்
 • மணிபல்லவத் தொண்டைமான்
 • யாழ்ப்பாணம்: பெயரின் தோற்றம்
 • வல்லிபுரப் பொற்சாசனம்: ஒரு மீளாய்வு
 • பண்டைய சமூகத்தின் பஞ்ச ஈஸ்வரங்கள்
 • பௌத்தமும் தமிழரும்
 • தாஜ்மஹால்: ஒரு கண்ணோட்டம்