ஈழத் தமிழர் வரலாறு (கி. பி 1000 வரை) - தொகுதி 1

From நூலகம்
ஈழத் தமிழர் வரலாறு (கி. பி 1000 வரை) - தொகுதி 1
4478.JPG
Noolaham No. 4478
Author சிற்றம்பலம், சி. க.
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher சாவகச்சேரி இந்துக் கல்லூரி
Edition 1994
Pages 60

To Read


Contents

 • பதிப்புரை - க.சந்திரசேகரா
 • முன்னுரை - சி.க.சிற்றம்பலம்
 • வரலாற்று பின்னணி
 • நாயும் மக்களும்
 • பெருங்கற்கால நாகரீகமும் திராவிட அடிப்படையும்
 • சிங்கள தமிழ் இனங்களின் தோற்றம்
 • முற்ப்பட்ட அநுராதபுர காலம்
 • தமிழகமும் ஈழமும்
 • பிற்பட்ட அநுராதபுர காலம்
 • தமிழ்க் கல்வெட்டுக்கள்
 • சமூகம்
 • பொருளாதாரம்
 • சமயம்
 • முடிவுரை