ஊரோசை 2012.02

From நூலகம்
ஊரோசை 2012.02
10241.JPG
Noolaham No. 10241
Issue பெப்ரவரி 2012
Cycle -
Editor -
Language தமிழ்
Pages 06

To Read

Contents

  • தேசத்திற்கு மகுடத்தில் வட மாகாணம்
  • புதிய கட்டிடத்தில் ஊர்காவற்றுறை பிரதேச சபை
  • நெடுந்தீவு அபிவிருத்தி
  • சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு - அறிமுகம்
  • புத்தாயிரமாம் ஆண்டின் அப்பிவிருத்தி இலக்குகள்
  • நிழல் பதிவுகள் : தேசத்திற்கு மகுடம் 2012
  • களவிஜயம் - கிளிநொச்சி திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவு
  • உள்ளூராட்சி மன்ற பங்கேற்பு அபிவிருத்தித் திட்டம் ( LAPDP )