ஓசை 2014.05

From நூலகம்
ஓசை 2014.05
14492.JPG
Noolaham No. 14492
Issue வைகாசி, 2014
Cycle காலாண்டு இதழ்
Editor முகைதீன்‎
Language தமிழ்
Pages 17

To Read

Contents

 • ஓசை கவிதைச் சிறப்பிதழ்
 • மூவர்க்கன்னி - தாமரைத் தீவான்
 • நறுக்குகள் - தாஹிர்
 • ஒப்பனைகள் - ரிம்ஸா முஹம்மத்
 • நீயும் கவிஞன் தான் - வி.எம்.அன்ஸா
 • வினையினால் பயனென்ன? - ஜமால்தீன்
 • ஜய வருட தாயே - சி.என்.துரைராஜா
 • பூக்கள் - அமிழ்தன்
 • புதிய அனுபவம் - ஏ.சி.ஜரீனா முஸ்தபா
 • நினைவில் இல்லையே - எம்.எம்.அலி. அக்பர்
 • மனிதனைத் தேடி - நீலா பால்ன்
 • பாரதி கவிதை - அஸ்மா பேகம்
 • கொட்டு முரசே - தாஹிர்
 • அக்கரையில் பறித்தவை
  • சப்தத் தீவு - பழனிபாரதி
  • வாழ்தல் - அ.நிலாதரன்
 • உயிரின் ஓசை - ஆர்.ஆர்.ஹஸீமா
 • அல்லாமா இக்பால் நினைவஞ்சலி - கலைமேகம்
 • எழுவாய் பயனிலை - எச்.எப்.ரிஸ்னா
 • அம்மா நீ எனக்கு அடிக்க வேண்டும் - பி.ரி.அஸீஸ்
 • வெப்பம் - கவிராயர்
 • நினைவுகள் - மாவலி மைந்தன்
 • மாற்றங்கள் - அத்தாஸ்
 • நினைத்துப் பார்க்கிறேன் - சுஹைதா
 • எழுதுவேன் - கலைவாதி கலீல்