கடல் 2014.07-09

From நூலகம்
கடல் 2014.07-09
14420.JPG
Noolaham No. 14420
Issue ஆடி - புரட்டாதி, 2014
Cycle காலாண்டு இதழ்
Editor பரணீதரன், க.‎‎‎
Language தமிழ்
Pages 44

To Read

இந்நூல் விற்பனையில் உள்ளமையினால் நூலகத்தில் வாசிப்புக்கு இணைக்கப்படவில்லை. இலங்கையில் உள்ள புத்தக கடைகளில் பெறமுடியும்.


Contents

  • ஐந்தாம் வகுப்புப் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையும் மாணவர் உளநெருக்கீடும்
  • கடலின் உள்ளே...
  • ஏறிக் எறிக்சனின் உள் - சமூகக் கொள்கை - இராஜேந்திரம் ஸ்ரலின்
  • மாணவர்களின் கற்றலை வளப்படுத்தலில் சீர்மியச்செயற்பாடுகளின் அவசியம் - ஜெயலக்ஷ்மி இராசநாயகம்
  • விடுதலை உளவியல் - சபா ஜெயராசா
  • வாண்மை விருத்தியும் மென்திறன்களும் - த.கலாமணி
  • புலக்காட்சித் திறனூடாக கற்றல் மூலம் முன்பள்ளிச் சிறார்கள் வளர்தலும், முன்பள்ளிச் சிறார்களை வளர்த்தலும் - பா.தனபாலன்
  • மாணவர்களது மனவெழுச்சியும் ஆசிரியரது வழிப்படுத்தலும் - அ.பௌநந்தி
  • விசேட தேவைகளை உடைய பிள்ளைகள் - க.பரணீதரன்
  • அளிக்கைத்திறன்கள் - த.கலாமணி