கத்தோலிக்க திருச்சபையின் மறைப்போதகக் கைநூல்

From நூலகம்
கத்தோலிக்க திருச்சபையின் மறைப்போதகக் கைநூல்
15596.JPG
Noolaham No. 15596
Author தியோகுப்பிள்ளை ஆண்டகை, வ.
Category கிறிஸ்தவம்
Language தமிழ்
Publisher தேசிய மறைக்கல்வி விவிலியப் பணி நடுநிலையம்
Edition -
Pages 39

To Read


Contents

  • விசுவாச அறிக்கை
  • கிறிஸ்தவ மறைபொருளைக் கொண்டாடுதல்
  • கிறிஸ்துவில் வாழ்வு
  • கிறிஸ்தவசெபம்