குழந்தைகளுக்கும் உங்களுக்கும் இடையே

From நூலகம்
குழந்தைகளுக்கும் உங்களுக்கும் இடையே
1588.JPG
Noolaham No. 1588
Author மூலம் - டொக்டர் ஹெய்ம் ஜி இனோட் தமிழில் - எஸ். கே. விக்னேஸ்வரன்
Category உளவியல்
Language தமிழ்
Publisher மூன்றாவது மனிதன் பதிப்பகம்
Edition 2001
Pages 144

To Read


Contents

 • பதிப்புரை - சேரன்
 • மொழிபெயர்ப்பாளர் குறிப்பு - எஸ்.கே.விக்னேஸ்வரன்
 • குழந்தைகளுக்கும் உங்களுக்கும் இடையே
 • குழந்தைகளுடன் உரையாடுதல்
 • பாராட்டுதலும் விமர்சித்தலும்: புதிய வழிமுறைகள்
 • சுய தோல்வியைத் தரக் கூடிய மாதிரிகளைத் தவிர்த்தல்
 • பொறுப்புணர்வும் சுதந்திரமும்
 • கட்டுப்பாட்டொழுங்கு: அனுமதிக்கக் கூடிய அளவும் அதன் எல்லையும்
 • பொறாமை
 • குழந்தைகளின் பரபரப்புக்கான சில ஏதுக்கள்
 • பாலியற் கல்வி
 • பாலியற் பாத்திரமும் சமூகச் செயற்பாடும்
 • நிபுணத்துவ உதவி தேவைப்படும் குழந்தைகள்
 • நிபுணத்துவ உதவி தேவைப்படும் பெற்றோர்
 • பின்னுரை - டொக்டர் ஜேய்ம் ஜி இனோட்