சரிநிகர் 1991.10 (11)

From நூலகம்
சரிநிகர் 1991.10 (11)
5637.JPG
Noolaham No. 5637
Issue ஒக்ரோபர் 1991
Cycle மாதம் ஒரு முறை
Language தமிழ்
Pages 8

To Read

Contents

 • பேச்சுவார்த்தை என்கிற பம்மாத்து!
 • வாசகர் சொல்லடி
  • வக்கிரம் என்கிறார் சேகரம் - சி.சிவேசகரம்
  • ஒரு தலை நியாயம்! - எம்.றஹ்மான் (கல்முனை)
  • இன்ஷா அல்லாஹ்!
 • தேசிய விடுதலைப் போராட்டம் - ஒரு மீளாய்வை நோக்கி - அன்ன பூர்ணா
 • வழி கடக்கப்படாத எல்லை - நட்சத்திரன் செவ்விந்தியன்
 • 'ஒழுக்கவழுவுரை'
 • ஆனையிறவு? - இ.சங்கரன்
 • சிங்கள நாடகத்தின் மீது தமிழ் நாடகக் கலை மரபின் பாதிப்பு - பேராசிரியர்.பி.ஆர்.சரத்சந்திர
 • விளம்பர ஞானம்
 • இந்த அரசியல் யாப்பு உதவாது
 • இம்பீச்மென்ற இன்வாதம்
 • மணலாற்று யுத்தம்