சிந்தனை 1970.07

From நூலகம்
சிந்தனை 1970.07
709.JPG
Noolaham No. 709
Issue யூலை 1970
Cycle மாதாந்தம்
Editor கா. இந்திரபாலா
Language தமிழ்
Pages 90

To Read

Contents

  • சிவஞானசித்தியார் கூறும் லோகாயுதம் (வே. இராமகிருஷ்ணன்)
  • யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தின் தொன்மைபற்றிய சில பழைய கருத்துக்கள் (கா. இந்திரபாலா)
  • 13 ஆம் நூற்றாண்டில் பாண்டி நாட்டிலிருந்த படை அமைப்பு (செ. குணசிங்கம்)
  • இருப்புவாதம் ஓர் அறிமுகம் (பீ. ஏ. ஹுசைன்மியா)
  • இலங்கையின் மகாதேசாதிபதி (ஏ. ஜெயரத்தினம் வில்சன்)
  • செய்தியும் குறிப்பும் (ஆசிரியர்)