சிந்தனை 1972.01-07

From நூலகம்
சிந்தனை 1972.01-07
711.JPG
Noolaham No. 711
Issue யனவரி 1972
Cycle மாதாந்தம்
Editor கா. இந்திரபாலா
Language தமிழ்
Pages 44

To Read

Contents

  • இலங்கையின் 19ம் நூற்றாண்டுப் பொருளாதார வளர்ச்சியிற் சிறுபயிர்க் கோப்பிச் செய்கையின் வரலாறும் பங்கும் (ஏ. சி. எல். அமீர் அலி)
  • விளிப்பெயர் விளக்கம் (அ. தாமோதரன்)
  • யாழ்ப்பாணத்தரசருடைய கொடிகளிலும் நாணயங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள இலச்சினை (கா. இந்திரபாலா)
  • செய்தியும் குறிப்பும் (ஆசிரியர்)