தொடர்பான மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த சிறப்புப் பக்கம் அண்மைய மாற்றங்களுக்குச் சென்று இந்தக் கட்டுரைக்கான மாற்றங்களைத் தேடுவதைத் தவிர்த்து, இந்தக் கட்டுரையுடன் தொடர்புடைய (அல்லது சிறப்புப் பட்டியலிலுள்ள அங்கத்தவர்களுக்கு) அண்மைய மாற்றங்களை மட்டும் பட்டியலிடுகிறது.இங்கு உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலில் உள்ள பக்கங்கள் தடித்த எழுத்துக்களில் உள்ளன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
06:45, 8 ஆகத்து 2020 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   
பக்கப் பெயர்:

8 ஆகத்து 2020

     02:59  நூலகம்:537‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+19). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:46  நூலகம்:101‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-158). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:42  நூலகம்:326‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-33). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:32  நூலகம்:93‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-31). . [Meuriy‎ (2×)]
      02:32 (நடப்பு | முந்திய) . . (-23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      00:29 (நடப்பு | முந்திய) . . (-8). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)

7 ஆகத்து 2020

     06:09  நூலகம்:745‎‎ (4 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-612). . [Meuriy‎ (4×)]
      06:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (-112). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      06:03 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      06:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (-239). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:53 (நடப்பு | முந்திய) . . (-262). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:38  நூலகம்:776‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,253). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:36  நூலகம்:39‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-206). . [Meuriy‎ (2×)]
      05:36 (நடப்பு | முந்திய) . . (-25). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:26 (நடப்பு | முந்திய) . . (-181). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    05:21  நூலகம்:777‎‎ (5 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+8,904). . [Janatha‎ (5×)]
      05:21 (நடப்பு | முந்திய) . . (-54). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:01 (நடப்பு | முந்திய) . . (-90). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (-6). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:59 (நடப்பு | முந்திய) . . (-83). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     04:57 (நடப்பு | முந்திய) . . (+9,137). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (" {{பட்டியல்கள் வார்ப்புர..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     04:51  நூலகம்:357‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-251). . [Meuriy‎ (3×)]
      04:51 (நடப்பு | முந்திய) . . (-115). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:28 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      03:03 (நடப்பு | முந்திய) . . (-136). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:14  நூலகம்:38‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-138). . [Meuriy‎ (2×)]
      02:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (+34). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      01:29 (நடப்பு | முந்திய) . . (-172). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:03  நூலகம்:710‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-298). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     00:26  நூலகம்:68‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+35). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     00:24  நூலகம்:717‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+16). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     00:21  நூலகம்:41‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+17). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     00:18  நூலகம்:774‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+415). . [Janatha‎ (2×)]
      00:18 (நடப்பு | முந்திய) . . (+2). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      00:17 (நடப்பு | முந்திய) . . (+413). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)

6 ஆகத்து 2020

     05:13  நூலகம்:42‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-413). . [Meuriy‎ (3×)]
      05:13 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:07 (நடப்பு | முந்திய) . . (-355). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:48 (நடப்பு | முந்திய) . . (-58). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:57  நூலகம்:717‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-195). . [Meuriy‎; Keerthika Velu‎]
      04:57 (நடப்பு | முந்திய) . . (+5). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      03:59 (நடப்பு | முந்திய) . . (-200). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:38  நூலகம்:370‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-28). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:32  நூலகம்:776‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+2,058). . [Janatha‎ (2×)]
      04:32 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     04:27 (நடப்பு | முந்திய) . . (+2,058). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (" {{பட்டியல்கள் வார்ப்புர..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     04:31  நூலகம்:774‎‎ (5 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+2,889). . [Meuriy‎; Janatha‎ (4×)]
      04:31 (நடப்பு | முந்திய) . . (+9). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+5). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:54 (நடப்பு | முந்திய) . . (+54). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:52 (நடப்பு | முந்திய) . . (-5). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:50 (நடப்பு | முந்திய) . . (+2,826). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:42  நூலகம்:718‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-14). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:29  நூலகம்:443‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:27  நூலகம்:107‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+28). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:22  நூலகம்:431‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+99). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:40  நூலகம்:773‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+7,301). . [Janatha‎ (2×)]
      02:40 (நடப்பு | முந்திய) . . (+38). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     02:36 (நடப்பு | முந்திய) . . (+7,263). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (" {{பட்டியல்கள் வார்ப்புர..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     01:50  நூலகம்:569‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-42). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:03  நூலகம்:435‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+137). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     00:54  நூலகம்:78‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+48). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChangesLinked/நூலகம்:324" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது