சோஷலிஸம் தத்துவமும் நடைமுறையும் 1978.01

From நூலகம்
சோஷலிஸம் தத்துவமும் நடைமுறையும் 1978.01
13100.JPG
Noolaham No. 13100
Issue தை 1978
Cycle மாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 63

To Read

Contents

 • மகத்தான பாரம்பர்யம்
  • கல்வி பற்றிய முதலாவது அனைத்து ரஷ்ய காங்கிரஸில் நிகழ்த்திய உரை - வி. ஐ. லெனின்
 • மார்க்ஸிய லெனினியமும் இன்றைய உலகமும்
  • சமாதான ஒத்துழைப்பு நியதி - வ. ஸனகொயேவ் டி. எஸ்ஸி
 • சோ.சோ.கு.ஒ வளர்ச்சியுற்ற சோஷலிஸ சமுதாயம்
  • மனிதகுல வரலாற்றிலோர் புதிய யுகம் - டி. குணாயேவ்
 • சோவியத் சமுதாயம் வாழ்வும் பிரச்சனைகளும்
  • வலிமையினதும் சக்தியினதும் ஊற்றுக்கண் - எஸ். ரஷிதோவ்
 • உலக சோஷலிஸ சமாஜம்
  • பரஸ்பரம் நலன் மிக்க ஒத்துழைப்புக்கள் - ஒ. பொகொமொலொவ்
  • சோவியத் யூனியனின் வளமும் ஒருமைப்பாட்டிற்கு அதன் பங்களிப்பும்
 • சமாதானத்திற்கும் இணக்க அமைதிக்குமான போராட்டம்
  • ஆயுதப் பரிகரணத்திற்கான இயக்கத்தின் முன்னணியில்
  • நியூட்ரன் குண்டு - சமாதானத்திற்குச் சவால்
 • சோ.சோ.கு.ஒன்றியமும் வளர்முக நாடுகளும்
  • சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக
 • வளரும் நாடுகளின் இன்றைய பிரச்சனைகள்
  • வளர்முக நாடுகளில் பொதுத்துறை - வி. கொலேசோவ்