ஞான ஒடுக்கப் பிரசங்கம்

From நூலகம்
ஞான ஒடுக்கப் பிரசங்கம்
11812.JPG
Noolaham No. 11812
Author ஞானப்பிரகாசர், சுவாமி
Category கிறிஸ்தவம்
Language தமிழ்
Publisher St. Joseph's Catholic Press‎
Edition 1934
Pages 192

To Read


Contents

 • Foreword
 • தமிழ் வழங்கும் நாடுகளில் உள்ள கிறீஸ்தவர்களுக்கு விவேகம்
 • பொருளாடக்கம்
 • ஞான ஒடுக்கப் பிரசங்கம்: ஆரம்ப பிரசங்கம் எனது ஒரே அலுவல்
 • முதல் நாள்
  • காலைப் போதனை: செபம் என்னும் நூலேணி
  • மாலைப் பிரசங்கம்: மரணமே நல்ல உபதேசி
 • இரண்டாம் நாள்
  • கலைப் போதனை: தன் சிலுவையைச் சுமந்து கொண்டு செல்லல்
  • மாலைப் பிரசங்கம்: தனித் தீர்வையின் கணக்கு வரையறை
 • மூன்றாம் நாள்
  • காலைப் போதனை: இல்லறக் கடமைகள்-புருசனும் பென்சாதியும்
  • மாலைப் பிரசங்கம்: காலாதி காலமும் தீராத கவலை
 • நான்காம் நாள்
  • கலைப் போதனை: இல்லறக் கடமைகள் தாயும் தகப்பனும்
  • மாலைப் பிரசங்கம்: மனம் மாறாத பாவசங்கீர்த்தனம்
 • ஐந்தாம் நாள்
  • காலைப் போதனை: பிறர் பிழை பொறுத்தல்
  • மாலைப் பிரசங்கம்: சருவேசுரன் நமக்குப் பிதா
  • ஆறாம் நாள்:
  • கலைப் போதனை: வாய்ப் பாவ வகை
  • மாலைப் பிரசங்கம்: எம் இரட்சணியமானவரைப் பின்பற்றுதல்
 • ஏழாம் நாள்:
  • காலைப் போதனை: தேவமாதா மானிடரின் மாதா
  • மாலைப் பிரசங்கம்: தெய்வீக விருந்துக்கு ஆயத்தம்
 • முடிவுரை - ஞானப் படையெழுச்சி
 • அநுபத்தம் 1: பொதுப் பாவசங்கீர்த்தனத்தின் பேரில்
 • ஆத்தும சோதனை
 • அநுபத்தம் 2: பிழை தீர்க்கிற மாத்திரம்