தடம் 1992.02

From நூலகம்
தடம் 1992.02
2694.JPG
Noolaham No. 2694
Issue மாசி 1992
Cycle மாத இதழ்
Editor பெளஸர், யெம்.
Language தமிழ்
Pages 28

To Read

Contents

 • கவிதை: ப்ரிய காதலி - ஈழக்கவி
 • மரண பயம் என்ற ஹிம்சை போல.. - யெம்.பெளஸர்
 • கவிதைகள்
  • பூர்வீகம் - லாவண்ணா லத்தீப்
  • எதிர்ப்பு - மஹ்மூத் தர்வீஷ்
  • இன்றைய சேதிகள் - ரபீக்
 • சுதந்திர தினச் சொற்பொழிவு - புஸ்பவேணிகோவி
 • ஒரு நூற்றாண்டின்..பத்து நாவல்கள் - அந்தனிஜீவா
 • மனிதன் எழுதிய விதியென்ற கதை.. - அக்கரையூரான்
 • கவிதைகள்
  • எங்கே இவர்கள்? - எம்.எச்.ஏ.கரீம்
  • பைத்தியகார உலகம் - எம்.எஸ்.முனாப்
 • சுந்தர ராமசாமியின் "ஜே.ஜே.சில குறிப்புகளிலிருந்து
 • கிராமிய இலக்கியக் கருவூலம் - ஏயாரெம், சலீம்
 • பூ மாலைகளில் ஒன்று - அன்புடீன்
 • புதுக் கவிதை இருவர் பார்வை - ஆர்.நடராசன், றசீதா